IRIFF - 54875487 اولین تمرین ملی پوشان كشورمان پس از اعلام لیست جدید تیم ملی، عصر امروز در زمین كمپ تیم های ملی برگزار شد تا ملی پوشان ایران خود را برای رویارویی حریفان خود آماده كنند.  54875487آنچه در 54875487ادامه مطلب 54875487آمده است ماحصل اتفاقات تمرین امروز ملی پوشان است كه با حضور 54875487 28 بازیكن و همه اعضای كادرفنی برگزار شد.

 54875487منبع:
http://iriff.mihanblog.com